English

Newyddion

Newyddion Diweddaraf

Diolch i bawb a ddaeth i'n ddigwyddiad Byrddydd y Gaeaf a gynhaliwyd ni ddoe gyda Menter Mon a Dark Sky Anglesey / Awyr Dywyll Môn a diolch arbennig i'r holl wirfoddolwyr a staff am eu gwaith caled wrth drefnu a chynnal y digwyddiad. Cawsom ddiwrnod gwych a gobeithio y gwnaethoch chi hefyd.

Roedd hi'n bleser i croesawu pawb o i'n Digwyddiad Byrddydd y Gaef ddoe a'r chriw o . Bydd y rhaglen yn cael ei dangos heno am 7 ar S4C.

1 Mai 2018: Cystadleuaeth Coginio

Diolch i'r tri thîm a gymerodd ran yn ein cystadleuaeth goginio ar ddydd Gwener a llongyfarchiadau i'r tîm o Borthaethwy a enillodd. Cafodd y gystadleuaeth ei ffilmio gan S4C a bydd yn cael ei ddangos ar Heno S4C am 7 ar y ail o Mai. Hoffem hefyd dweud diolch i'r beirniaid a oedd yn gorfod gwneud y penderfyniad caled o dewis yr enillydd, John Pritchard am gynnal sesiwn Actif Woods a Bryn Celyn Farm Shop And Artisan Kitchen Anglesey am roi rhai o'r cynnyrch.

31 Awt 2017: Diolch

Diolch i bawb sydd wedi ymweld â'n caffi dros y dyddiau diwethaf, gobeithio eich bod wedi mwynhau eich crempogau. Rydym ar agor eto heddiw tan 4yp.

27 Awt 2017: Trinwch eich hun y penwythnos hwn!

Dewch i trio rai o'n crempogau blasus y penwythnos yma! Mae yna llawer i ddewis o gyda dewisiadau melys a sawrus. Rydym ar agor o 10 i 4 ar ddydd Sadwrn a dydd Sul.