English

Canolfan Hyfforddiant

Mae ein canolfan hyfforddiant a fferm 35 erw yn darparu gofal dydd a chymorth i dros 25 o ddefnyddwyr gwasanaeth, gan roi'r sgiliau a'r cymwysterau angenrheidiol iddynt i ddatblygu eu hunain ymhellach.

Mae'r gweithgareddau a gynigir yn cynnwys

 • Crochenwaith
 • Gwaith coed
 • Garddio
 • Celf a chrefft
 • Coginio
 • Pyrograffeg
 • Gofal anifeiliaid
 • Cerddoriaeth
 • Ffitrwydd
 • Ffotograffiaeth
 • Drama
 • Gweithgareddau coetir

Tyddyn Môn

Tyddyn Môn

Tyddyn Môn

Tyddyn Môn

Tyddyn Môn

Tyddyn Môn

Tyddyn Môn

Tyddyn Môn