English

Canolfan Hyfforddiant

Mae ein canolfan hyfforddiant a fferm 35 erw yn darparu gofal dydd a chymorth i dros 25 o ddefnyddwyr gwasanaeth, gan roi'r sgiliau a'r cymwysterau angenrheidiol iddynt i ddatblygu eu hunain ymhellach.

Beth rydym yn ei wneud

Mae yna ystod o weithgareddau a chyfleoedd ar gael yn ein canolfan hyfforddi, gyda pob un ohonynt wedi'u datblygu i anghenion a eisiadau ein defnyddwyr gwasanaeth. Mae ein canolfan hyfforddiant a fferm 35 erw yn darparu cymorth a hyfforddiant dydd i dros 25 o oedolion ag anableddau dysgu, gan eu cefnogi i gyrraedd eu llawn potensial.

Mae gweithgareddau dyddiol wedi'u cynllunio i wella hyder, sgiliau a galluoedd y’r pobl sy'n gweithio ar y fferm, gan eu galluogi i fyw bywydau annibynnol a chyflawn ac i ddarparu hyfforddiant a phrofiad gwerthfawr.

Mae'r gweithgareddau a gynigir yn cynnwys

 • Crochenwaith
 • Gwaith coed
 • Garddio
 • Celf a chrefft
 • Coginio
 • Pyrograffeg
 • Gofal anifeiliaid
 • Cerddoriaeth
 • Ffitrwydd
 • Ffotograffiaeth
 • Drama
 • Gweithgareddau coetir

Tyddyn Môn

Tyddyn Môn

Tyddyn Môn

Tyddyn Môn

Tyddyn Môn

Tyddyn Môn

Tyddyn Môn

Tyddyn Môn