English

Croeso i Tyddyn Môn

Mae Tyddyn Môn yn elusen sydd wedi bod yn cefnogi oedolion ag anableddau dysgu ar Ynys Môn am dros 30 mlynedd. Ein cenhadaeth yw i darparu'r gefnogaeth, gofal ac arweiniad orau bosibl i'r bobl yr ydym yn eu cefnogi fel y gallant byw bywydau hapus, llawn ac annibynnol.