English

Fferm Tyddyn Môn

Mae ein canolfan hyfforddiant a fferm 35 erw yn darparu cymorth a hyfforddiant dydd i oedolion ag anableddau dysgu. Rydym hefyd ar agor i'r cyhoedd gydag amrywiaeth o weithgareddau ar y safle. Mae ein fferm hefyd yn lleoliad ein llety Gwyliau, darganfyddwch fwy am wyliau yn Nhyddyn Môn yma.

Amseroedd agor

Amseroedd agor fferm i'r cyhoedd yw dydd Mawrth i ddydd Sadwrn rhwng 10yb a 4yp.

Gweithgareddau

  • Mae'r gweithgareddau ar y fferm yn cynnwys caffi a thŷ crempog sy'n gwasanaethu amrywiaeth o fwydydd a diod blasus.
  • Lle chwarae meddal a maes chwarae antur i blant
  • Anifeiliaid Fferm
  • Dosbarthiadau Crochenwaith a Llosgi Coed (angen archebu)

Dewch i ymweld â ni a rhowch cynnig i grochenwaith lle cewch y gyfle unigryw i ymarfer un o'r disgyblaethau hynaf a thaflu pot ar yr olwyn.

Bydd gennych yr opsiwn i fynd â'ch gwaith gorffenedig adra gyda chi ar y diwrnod, neu os yw'n well gennych cofrodd mwy parhaol, gallwn dânio eich gwaith gorffenedig yn ein odyn.

Rydym hefyd yn cynnig argraffiadau ac addurno teils fel gweithgaredd ychwanegol.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar pottery@tyddynmon.co.uk neu ffoniwch ni ar 01248 410580

Fferm Tyddyn Môn

Fferm Tyddyn Môn

Fferm Tyddyn Môn

Fferm Tyddyn Môn

Fferm Tyddyn Môn