English

Ailgylchu Tecstiliau

Ailgylchwch eich dillad, tyweli, cynfasau, blancedi, llennio ac esgidiau diangen yn un o’n banciau ailgylchu, mae gennym 20 ar draws yr ynys yn y lleoliadau a restrir isod.

Mae’r holl elw a wnawn o ailgylchu tecstiliau yn cael ei wario’n uniongyrchol ar Ynys Môn yn cefnogi oedolion ag anableddau dysgu ar ein fferm a’n canolfan hyfforddi.

 • Gwalchmai Household Waste Recycling Centre
 • Penhesgyn Household Waste Recycling Centre
 • Amlwch Memorial Hall Car Park
 • Amlwch Co-op Car Park
 • Benllech Library Car Park
 • Beaumaris Castle Car Park
 • Cemaes Car Park
 • Dwyran Bird World
 • Gaerwen Car Park
 • Holyhead Morrisons
 • Llanfairpwll Co-op
 • Llangefni Library Car Park
 • Llangefni Home Bargains
 • Menai Bridge Waen Car Park
 • Moelfre Car Park
 • Newborough Car Park
 • Penysarn Y Bedol
 • Rhosneigr Library
 • Valley Car Park

Ffôn

01248 410580

Ebost

info@tyddynmon.co.uk

Facebook

tyddynmon

Twitter

tyddynmon