English

Ailgylchu Tecstiliau

Ailgylchwch eich dillad, cynfasau, llennio ac esgidiau diangen yn un o’n banciau ailgylchu, mae gennym 20 ar draws yr ynys yn y lleoliadau a restrir isod.

Mae’r holl elw a wnawn o ailgylchu tecstiliau yn cael ei wario’n uniongyrchol ar Ynys Môn yn cefnogi oedolion ag anableddau dysgu ar ein fferm a’n canolfan hyfforddi.

1. Gwalchmai Household Waste Recycling Centre 2. Penhesgyn Household Waste Recycling Centre 3. Amlwch Memorial Hall Car Park 4. Amlwch Co-op Car Park 5. Benllech Library Car Park 6. Beaumaris Castle Car Park 7. Cemaes Car Park 8. Dwyran Bird World 9. Gaerwen Car Park 10. Holyhead Morrisons 11. Llanfairpwll Co-op
12. Llangefni Library Car Park - 2 Banc 13. Menai Bridge Waen Car Park 14. Moelfre Car Park 15. Newborough Car Park 16. Rhosneigr Library 17. Valley Car Park

Ffôn

01248 410580

Ebost

info@tyddynmon.co.uk

Facebook

tyddynmon

Twitter

tyddynmon