English

Byw gyda Cefnogaeth

Mae gennym 7 o dai cymorth mewn cymuneday ar draws Ynys Môn, yn darparu gofal a chymorth 24 awr i’r rhai sy’n byw ynddynt, gan sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn byw bywydau llawn, annibynnol a hapus.

Ein Cartrefi

Mae Tyddyn Mon yn brif ddarparwr byw gyda chymorth i oedolion ag anableddau dysgu ar Ynys Môn. Ar hyn o bryd rydym yn cefnogi oedolion mewn 7 o dai â chymorth ar yr ynys, 4 un Caergybi, 2 ym Mhorthaethwy ac un yn Llandegfan. Mae'r cartrefi hyn yn caniatau i'r oedolion yr ydym yn eu cefnogi i arwain bywydau cyflawn trwy integreiddio yn eu cymunedau lleol, ac yn eu galluogi i ennill y sgiliau a'r cyfleoedd sydd eu hangen i fyw bywydau hapus, llawn ac annibynnol.