English

Tŷ Crempog

Mae ein caffi a tŷ crempog yn gwasanaethu bwyd cartref blasus gan gynnwys crempogau melys a sawrus gydag ystod o topins, llenwadau a sawsiau. Rydym hefyd yn gwasanaethu ystod o opsiynau di-glwten, di-laeth a fegan.

Rydym ar gau ar hyn o bryd wrth i waith adnewyddu ddigwydd ar ein safle. Rydym yn gobeithio ailagor cyn diwedd Ebrill 2019.

Cynnal parti pen-blwydd gyda gwahaniaeth gyda'n parti crempog a chrochenwaith. Byddwch chi a'ch gwesteion yn y cael cyfle i daflu pot ar yr olwyn i fynd adref gyda chi, a mwynhau un o’n crempogau blasus yn ein caffi.

Mae partion yn cynnwys crempogau neu bwyd partia diodydd yn ein caffi, y cyfle i greu pot ar yr olwyn gyda'n crochenydd a mynediad i'n safle gan gynnwys man chwarae meddal, maes chwarae antur ac anifeiliaid.

Bydd ein staff caffi yn darparu gwasanaeth proffesiynol, di-ymwthiol a thosturiol i’ch westeion ac yn cynnig y lefel uchel o ofal a sylw y byddech chi'n ei ddisgwyl ar y fath ddiwrnod.

Rydyn ni'n gobeithio gwneud cynllunio y dydd yn mor hawdd a phosibl â phosibl i chi, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth ar y diwrnod ac ar gyfer opsiynau dewislen.

Mae gennym amrywiaeth o leoedd cyfarfod sy'n addas ar gyfer pob maint grŵp. Gallwn hefyd gynnig dewisiadau cinio ac arlwyo, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth

Ffôn

01248 850977

Ebost

info@tyddynmon.co.uk

Facebook

tyddynmon

Twitter

tyddynmon

Crempog

Crempog

Crempog