English

Gweithiwchgydani

Rydym bob amser yn chwilio am bobl angerddol a brwdfrydig i weithio gyda ni yn ein canolfan hyfforddi ac yn ein 7 tŷ gyda chymorth. Am y cyfleoedd diweddaraf i ymuno â'n tîm, gweler ein swyddi gwag cyfredol isod.

Mae ein gwirfoddolwyr yn gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl ag anabledd dysgu. Trwy neilltuo eu hamser, egni a gwybodaeth maent yn dod â brwdfrydedd ac ymroddiad sy'n helpu i newid bywydau'r bobl yr ydym yn eu cefnogi yn dyddiol.

Ni waeth faint o amser sydd gennych i’w sbario, mae gennym rywbeth i bawb ar ein canolfan hyfforddi a fferm 35 erw.

Ehangu eich sgiliau, ennill profiad gwerthfawr, gweithio gyda thîm gwych a helpu i wneud gwahaniaeth.

Mae'r cyfleoedd yn cynnwys: Gwaith caffi, Celf a Chrefft, Cynnal a Chadw Tiroedd, Crochenwaith, Coginio, Garddio, Gwaith Digwyddiadau, Gofal Anifeiliaid, Ffotograffiaeth, Codi Arian, Marchnata, Ailgylchu Tecstilau, Twristiaeth a Lletygarwch.

Mae gennym gyfleoedd rheolaidd neu untro ar gael.

Ymunwch â ni! Lawrlwythwch ffurflen gais yma.

Nid oes gennym swyddi gwag ar hyn o bryd, ond cadwch edrych ar y dudalen hon ar gyfer unrhyw agoriadau yn y dyfodol.

Ffôn

01248 410580

Ebost

info@tyddynmon.co.uk

Facebook

tyddynmon

Twitter

tyddynmon