English

Ein Hanes

Sefydlwyd Tyddyn Môn ym 1988 gan rieni oedolion ag anableddau dysgu a oedd eisiau galwedigaeth fwy gwerthfawr ac adeiladol ar gyfer eu meibion a'u merched. Mae'r elusen wedi tyfu dros y 3 degawd diwethaf ac mae bellach yn cefnogi dros 50 o oedolion ag anableddau dysgu ar Ynys Môn ar fferm a canolfan hyfforddi ger Amlwch ac mewn 7 o dai â chymorth ar draws yr ynys.