English

Ailgylchu Tecstiliau

Ailgylchwch eich dillad, tyweli, cynfasau, blancedi, llennio ac esgidiau diangen yn un o’n banciau ailgylchu, mae gennym 20 ar draws yr ynys yn y lleoliadau a restrir isod.

Mae’r holl elw a wnawn o ailgylchu tecstiliau yn cael ei wario’n uniongyrchol ar Ynys Môn yn cefnogi oedolion ag anableddau dysgu ar ein fferm a’n canolfan hyfforddi.

 • Gwalchmai Household Waste Recycling Centre
 • Penhesgyn Household Waste Recycling Centre
 • Amlwch Memorial Hall Car Park
 • Amlwch Co-op Car Park
 • Benllech Library Car Park
 • Beaumaris Castle Car Park
 • Cemaes Car Park
 • Dwyran Bird World
 • Gaerwen Car Park
 • Holyhead Morrisons
 • Llanfairpwll Co-op
 • Llangefni Library Car Park
 • Llangefni Home Bargains
 • Menai Bridge Waen Car Park
 • Moelfre Car Park
 • Newborough Car Park
 • Penysarn Y Bedol
 • Rhosneigr Library
 • Valley Car Park
 • Ysgol Esceifiog, Gaerwen
 • Ysgol Cemaes
 • Ysgol Llanfechell
 • Kingsland, Holyhead
 • Caergeiliog Foundation
 • Ysgol y Tywyn, Llanfihangel yn Nhowyn
 • Henblas, Llangristiolus
 • Ysgol Bodffordd
 • Ysgol Talwrn
 • Ysgol Amlwch (Primary)
 • Ysgol y Graig, Llangefni
 • Ysgol Beaumaris
 • Cylch y Garn, Llanrhuddlad
 • Ysgol y Borth, Menai Bridge (Primary)
 • Syr Thomas Jones, Amlwch (Secondary)
 • Ysgol Dwyran
 • Ysgol Llangaffo
 • Ysgol Bodedern (Primary)
 • Ysgol Gyfun Llangefni (Secondary)
 • Ysgol Parc y Bont, Llanddaniel
 • Ysgol Carreglefn
 • Ysgol Llanfachraeth
 • Rhosybol
 • Ysgol Llanerchymedd

Ffôn

01248 410580

Ebost

info@tyddynmon.co.uk

Facebook

tyddynmon

Twitter

tyddynmon